منطقه ده

 

مدارس

مدارس ناحیه دو - شهرداری منطقه ده
1 جنیست نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره آدرس آدرس
2 دخترانه ثناء غیر دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز نرگس
3 پسرانه رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
4 دخترانه طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
5 دخترانه ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
6 پسرانه آیت اله طالقانی دولتی عادی عادی ابتدایی بزین شهرک بزین- نبش ک 26 علوی
7 پسرانه امام حسن عسکری(ع)1 دولتی عادی عادی ابتدایی بهشتی شهرک بهشتی- جنب پارک
8 پسرانه ثامن الائمه دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک شهرک دوکوهک
9 پسرانه شهید قمشه ای 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه شهرک قصرقمشه- خ شاهد- کوچه 6
10 دخترانه دبستان مجیددوکوهکی دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک دوکوهک- شهرک فجر
11 دخترانه شهیدکریمی دولتی عادی عادی ابتدایی معالی آباد گلدشت معالی آباد – خیابان نسترن 5
12 دخترانه مصلح موعود (2) دولتی عادی عادی ابتدایی گلدشت حافظ گلدشت حافظ- خ مشتاق- کوچه 3
13 دخترانه حاج یقطین 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه قصرقمشه- خ شاهد
14 دخترانه شهیدباقری2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گویم شهرک گویم- خ فرهنگ
15 دخترانه شهیدزمانی2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم گویم گویم-خ دانش-دبستان شهید زمانی
16 مختلط شهیدمهدی فیروزی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی انجیره روستای انجیره
17 پسر دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم گویم خیابان حوزه علمیه
18 دختر شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
19 پسر جمشیدپور دولتی عادی عادی کاردانش گویم گویم خیابان حوزه علمیه
20 دخترانه گلشن دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان- روبروی نمایشگاه بین المللی - خیابان شهید زارعی کوچه 1
 
 
 
 
 
 
دفتر چه آماری مدارس بزرگسال و  راه دور غیر دولتی ناحیه 2  /
  جنیست نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره آدرس آدرس
1 پسرانه آینده غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
2 پسرانه آینده غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
3 پسرانه اعتماد غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
4 پسرانه راه دور هاتف غیر دولتی بزرگسال راه دور هوشنگ آقایی صنایع بلوار صنایع کوچه بهشت دبیرستان استاد شهریار
5 دخترانه ثنا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره اول متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
6 دخترانه ثناء غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
7 دخترانه ثنای 1 غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
8 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
9 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
10 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره اول متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
11 دخترانه عرفان غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان  غدیر شمالی نیش ک 23
12 دخترانه عرفان غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان  غدیر شمالی نیش ک 23
13 پسرانه سینا غیر دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار میرزای شیرازی بالاتر از زیرگذر صنایع ابتدای کوچه 30  جنب سوپر شیراز
14 دخترانه عرفان غیر دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان گلستان-غدیر شمالی نبش کوچه23
15 پسرانه رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
16 پسرانه دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
17 پسرانه جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
18 پسرانه تفضلی1 دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه چمران بلوار چمران خیابان شاهد
19 پسرانه حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
20 دخترانه حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
21 دخترانه شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
22 دخترانه ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
23 دخترانه ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
24 دخترانه طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دفترچه آماری مدارس دولتی ابتدایی ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسرانه شهیدباقری1 دولتی عادی عادی ابتدایی گویم گویم -خیابان فرهنگ
2 پسرانه آیت اله طالقانی دولتی عادی عادی ابتدایی بزین شهرک بزین- نبش ک 26 علوی
3 پسرانه امام حسن عسکری(ع)1 دولتی عادی عادی ابتدایی بهشتی شهرک بهشتی- جنب پارک
4 پسرانه ثامن الائمه دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک شهرک دوکوهک
5 پسرانه مصلح موعود (1 ) دولتی عادی عادی ابتدایی گلدشت حافظ گلدشت حافظ- خ مشتاق- کوچه 3
6 پسرانه حضرت مسلم 2 دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان- خیابان رئیس علی دلواری- کوچه 12
7 پسرانه ملک توکلیان دولتی عادی عادی ابتدایی صنایع بلوار صنایع- ک 36
8 پسرانه شهید قمشه ای 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه شهرک قصرقمشه- خ شاهد- کوچه 6
9 پسرانه مسلم1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گلستان شهرک گلستان خیابان دلواری کوچه 12
10 پسرانه حاج یقطین 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم قمشه قصرقمشه- خ شاهد
11 دخترانه دبستان مجیددوکوهکی دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک دوکوهک- شهرک فجر
12 دخترانه آیه الله طالقانی دولتی عادی عادی ابتدایی بزین شهرک بزین- خ باقری- خ شهیدان طبری
13 دخترانه شهیدتیمورفروغی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی اطلسی بین چهار راه باغ تخت و اطلسی- خ شهید فروغی
14 دخترانه شادروان علی محمد دوستان دولتی عادی عادی ابتدایی بهشتی شهرک بهشتی- جنب مسجد امام رضا
15 دخترانه فرج الله محمدی دولتی عادی عادی ابتدایی میرزای شیرازی بلوار میرزای شیرازی- کوچه 27 صدا و سیما
16 دخترانه مصلح موعود (2) دولتی عادی عادی ابتدایی گلدشت حافظ گلدشت حافظ- خ مشتاق- کوچه 3
17 دخترانه ابوقداره دولتی عادی عادی ابتدایی پل زرگری چمران اول چوگیا خیابان شهید مختاری
18 دخترانه حاج یقطین 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه قصرقمشه- خ شاهد
19 دخترانه شهیدباقری2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گویم شهرک گویم- خ فرهنگ
20 دخترانه آزادی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گلستان شهرک گلستان بلوار کشاورز کوچه 12
21 دخترانه شهید قمشه ای 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم قمشه شهرک قمشه- جنب مخابرات
22 دخترانه شهیدزمانی2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم گویم گویم-خ دانش-دبستان شهید زمانی
23 دخترانه آزادی 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم گلستان شهرک گلستان-بولوار کشاورز-کوچه12
24 مختلط شهیدمهدی فیروزی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی انجیره روستای انجیره
دفترچه آماری مدارس دولتی ابتدایی ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسر رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
2 پسر دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
3 پسر جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
4 پسر تفضلی1 دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه چمران بلوار چمران خیابان شاهد
5 پسر حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
6 دختر حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
7 دختر شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
8 دختر ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
9 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
10 دختر طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دوم متوسطه دولتی ناحیه 2 /
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسر رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
2 پسر دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
3 پسر شهدای جوادیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه جوادیه شهرک جوادیه
4 پسر جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
5 پسر حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
6 دختر حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
7 دختر شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
8 دختر ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
9 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
10 دختر طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دفترچه آماری مدارس دولتی کارودانش ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس
1 پسر جمشیدپور دولتی عادی عادی کاردانش گویم گویم خیابان حوزه علمیه
2 دختر گلستان دولتی عادی عادی کاردانش گلستان شهرک گلستان خیابان دلواری ک.14
3 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی کاردانش قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
دفترچه آماری مدارس دولتی فنی  ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس
1 دختر عبدالحسین انصاری لاری دولتی عادی عادی فنی و حرفه ای صنایع ابتدای بلوار صنایع
استثنایی
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 دخترانه  گلشن دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان- روبروی نمایشگاه بین المللی - خیابان شهید زارعی کوچه 1
2 مختلط گلشن دولتی عادی عادی پیش دبستان گلستان شهرک گلستان- روبروی نمایشگاه بین المللی - خیابان شهید زارعی کوچه 1
3 مختلط گلشن دولتی عادی عادی پیش دبستان گلستان شهرک گلستان روبروی نمایشگاه
4 پسرانه گلشن دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان روبروی نمایشگاه
دفتر چه آماری مدارس بزرگسال و  راه دور غیر دولتی ناحیه 2  /
  جنیست نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره آدرس آدرس
1 پسرانه آینده غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
2 پسرانه آینده غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
3 پسرانه اعتماد غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان متوسطه اول جواد الائمه
4 پسرانه راه دور هاتف غیر دولتی بزرگسال راه دور هوشنگ آقایی صنایع بلوار صنایع کوچه بهشت دبیرستان استاد شهریار
5 دخترانه ثنا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره اول متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
6 دخترانه ثناء غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
7 دخترانه ثنای 1 غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان گلستان فشار قوی کوچه 7خیابان گل رز مدرسه راهنمایی نرگس
8 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
9 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
10 دخترانه راهگشا غیر دولتی بزرگسال راه دور دوره اول متوسطه گلستان شهرک گلستان خیابان شمشاد دبیرستان حجاب
11 دخترانه عرفان غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان  غدیر شمالی نیش ک 23
12 دخترانه عرفان غیر دولتی بزرگسال عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان  غدیر شمالی نیش ک 23
13 پسرانه سینا غیر دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار میرزای شیرازی بالاتر از زیرگذر صنایع ابتدای کوچه 30  جنب سوپر شیراز
14 دخترانه عرفان غیر دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان گلستان-غدیر شمالی نبش کوچه23
15 پسرانه رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
16 پسرانه دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
17 پسرانه جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
18 پسرانه تفضلی1 دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه چمران بلوار چمران خیابان شاهد
19 پسرانه حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
20 دخترانه حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
21 دخترانه شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
22 دخترانه ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
23 دخترانه ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
24 دخترانه طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دفترچه آماری مدارس دولتی ابتدایی ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسرانه شهیدباقری1 دولتی عادی عادی ابتدایی گویم گویم -خیابان فرهنگ
2 پسرانه آیت اله طالقانی دولتی عادی عادی ابتدایی بزین شهرک بزین- نبش ک 26 علوی
3 پسرانه امام حسن عسکری(ع)1 دولتی عادی عادی ابتدایی بهشتی شهرک بهشتی- جنب پارک
4 پسرانه ثامن الائمه دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک شهرک دوکوهک
5 پسرانه مصلح موعود (1 ) دولتی عادی عادی ابتدایی گلدشت حافظ گلدشت حافظ- خ مشتاق- کوچه 3
6 پسرانه حضرت مسلم 2 دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان- خیابان رئیس علی دلواری- کوچه 12
7 پسرانه ملک توکلیان دولتی عادی عادی ابتدایی صنایع بلوار صنایع- ک 36
8 پسرانه شهید قمشه ای 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه شهرک قصرقمشه- خ شاهد- کوچه 6
9 پسرانه مسلم1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گلستان شهرک گلستان خیابان دلواری کوچه 12
10 پسرانه حاج یقطین 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم قمشه قصرقمشه- خ شاهد
11 دخترانه دبستان مجیددوکوهکی دولتی عادی عادی ابتدایی دوکوهک دوکوهک- شهرک فجر
12 دخترانه آیه الله طالقانی دولتی عادی عادی ابتدایی بزین شهرک بزین- خ باقری- خ شهیدان طبری
13 دخترانه شهیدتیمورفروغی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی اطلسی بین چهار راه باغ تخت و اطلسی- خ شهید فروغی
14 دخترانه شادروان علی محمد دوستان دولتی عادی عادی ابتدایی بهشتی شهرک بهشتی- جنب مسجد امام رضا
15 دخترانه فرج الله محمدی دولتی عادی عادی ابتدایی میرزای شیرازی بلوار میرزای شیرازی- کوچه 27 صدا و سیما
16 دخترانه مصلح موعود (2) دولتی عادی عادی ابتدایی گلدشت حافظ گلدشت حافظ- خ مشتاق- کوچه 3
17 دخترانه ابوقداره دولتی عادی عادی ابتدایی پل زرگری چمران اول چوگیا خیابان شهید مختاری
18 دخترانه حاج یقطین 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول قمشه قصرقمشه- خ شاهد
19 دخترانه شهیدباقری2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گویم شهرک گویم- خ فرهنگ
20 دخترانه آزادی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره اول گلستان شهرک گلستان بلوار کشاورز کوچه 12
21 دخترانه شهید قمشه ای 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم قمشه شهرک قمشه- جنب مخابرات
22 دخترانه شهیدزمانی2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم گویم گویم-خ دانش-دبستان شهید زمانی
23 دخترانه آزادی 2 دولتی عادی عادی ابتدایی دوره دوم گلستان شهرک گلستان-بولوار کشاورز-کوچه12
24 مختلط شهیدمهدی فیروزی 1 دولتی عادی عادی ابتدایی انجیره روستای انجیره
دفترچه آماری مدارس دولتی ابتدایی ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسر رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
2 پسر دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
3 پسر جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
4 پسر تفضلی1 دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه چمران بلوار چمران خیابان شاهد
5 پسر حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
6 دختر حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
7 دختر شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
8 دختر ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
9 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
10 دختر طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دوم متوسطه دولتی ناحیه 2 /
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 پسر رسول اکرم (ص ) دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان غدیر شمالی
2 پسر دبیرستان حاج رعنا دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم  گویم خیابان حوزه علمیه
3 پسر شهدای جوادیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه جوادیه شهرک جوادیه
4 پسر جوادالائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع میدان صنایع کوچه بهداشت
5 پسر حاج مجید یقطین دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه پلیس راه سپیدان  قصرقمشه
6 دختر حجاب دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گلستان شهرک گلستان بلوارغدیرکوچه 15
7 دختر شهیدمحمدعلی رجبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه گویم شهرک گویم روبروی پمپ بنزین
8 دختر ثامن الائمه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه دوکوهک  دو کوهک انتهای کوچه بستنی بندی
9 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
10 دختر طوبی دولتی عادی عادی دوره دوم متوسطه صنایع بلوار صنایع کوی میلاد
دفترچه آماری مدارس دولتی کارودانش ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس
1 پسر جمشیدپور دولتی عادی عادی کاردانش گویم گویم خیابان حوزه علمیه
2 دختر گلستان دولتی عادی عادی کاردانش گلستان شهرک گلستان خیابان دلواری ک.14
3 دختر ولایت فقیه دولتی عادی عادی کاردانش قمشه قصر قمشه خیابان شاهد
دفترچه آماری مدارس دولتی فنی  ناحیه 2/
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس
1 دختر عبدالحسین انصاری لاری دولتی عادی عادی فنی و حرفه ای صنایع ابتدای بلوار صنایع
استثنایی
ردیف جنسیت نام مدرسه نوع مدرسه ویژگیهای مدرسه نوع واحد سازمانی دوره موقعیت جغرافیایی آدرس آموزشگاه
1 دخترانه  گلشن دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان- روبروی نمایشگاه بین المللی - خیابان شهید زارعی کوچه 1
2 مختلط گلشن دولتی عادی عادی پیش دبستان گلستان شهرک گلستان- روبروی نمایشگاه بین المللی - خیابان شهید زارعی کوچه 1
3 مختلط گلشن دولتی عادی عادی پیش دبستان گلستان شهرک گلستان روبروی نمایشگاه
4 پسرانه گلشن دولتی عادی عادی ابتدایی گلستان شهرک گلستان روبروی نمایشگاه

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
۳۰۳۴۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار دکتر حسابی - خیابان هاتف
36501717-36501616
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰