شهروندان از این پس درخواست های خود را در سامانه شهروند سپاری ثبت کنند

شهروندان به صورت رایگان، ثبت درخواست پروانه، پایانکار، عدم خلاف ساختمان و پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و سایر ادارات در سامانه شهروندسپاری انجام دهند.

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
۱۷۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است