افزایش سرانه سلامت با هدف شهر زیست پذیر

شهردار منطقه ۱۰ خبر داد: از احداث شش پارک تا مناسب سازی معابر اجرای ۴۰ پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان

یکی از فاکتورهای شهر زیست پذیر توجه به رفع نیازهای زندگی شهروندان است. رفع این نیازها همیشه به صورت ساخت های بتنی نیست و م یتواند با اقداماتی از جمله ساخت پار کها و مناسب سازی معابر و ارائه خدمات عمومی محیط های سکونت یعنی شهرها را زیست پذیر کند. مجموعهاقداماتی که در این راستا منجر به توسعه محلات برای زندگی بهتر می شود. اکنون اگر این توسعه در مناطق تازه تأسیس یاشهرک های الحاقی به شهر شیراز باشد شرایط را مناسب تر یکند. وجود شهر کهای الحاق شده به شهرداری شیرازشرایط را برای توسعه محور شما لغرب به دلیل وجود اراضی متعدد برای شهر زیست پذیر فراهم کرده است. فاکتورهای زیست پذیری را می توان در افزایش فضاهای سرانه سلامت ومسیرهای دسترسی مناسب و حتی رفع مشاغل مزاحم درمنطقه 10 شهرداری شیراز عنوان کرد.
مهران بهرامی نژاد، شهرداری منطقه 10 شهرداری شیراز که محدوده خدماتی منطقه را از کمربندی امام خمینی تا شهرک گویم شامل شهرک های مختلف در این مسیر عنوان می کند،
میگوید: محدوده خدماتی این منطقه حدود 2هزار و هکتار است که حدود 20 هکتار از حریم شهر شیراز در این منطقه قرار دارد. به گفته بهرامی نژاد، امسال 40 پروژه بااعتبار 120 میلیارد تومان در سطح منطقه در حال اجراست که از شاخص ترین پروژه ها مجموعه پارک دلتای نهر اعظم بامساحت 10 هکتار در 2 فاز در حال اجراست که فاز اول با پیشرفت فیزیکی 85 درصد و فاز 2 با 7/8 هکتار در حال طراحی است که به محض اتمام فاز یک این پروژه فاز دوم کلنگ زنی می شود. همچنین این پارک در ضلع شمالی محدوده حسین آباد در دست اجرا است.
وی ادامه داد : پارک محله ای بازنشستگان ارتش در گلستان شمالی در فضای یک هکتاری در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه 10 عنوان میکند: در راستای تحقق شیراز شهر انسان محور پروژه پیاده راه جهاد تا زیرگذر میلاد که شامل مسیرهای دوچرخه سواری به عرض 3 متر دیده شده همچنین این محور با نورپردازی تبدیل به یک فضای سبز می شود.
بهرامی نژاد عنوان میکند: احداث پارک وحدت با مساحت 7 هکتار، پیش بینی پیست دوچرخه سواری و فضای بازی ورزشی یک فضای زیست شهری را برای شهروندان فراهم میکند.
پروژ ه هایی با هدف تحقق شهر انسان محور بهرامی نژاد درباره تحقق سیاست های انسان محور نیز در منطقه گفت: پل جهاد تا پل میلاد در راستای انسان محوری تعریف شده است. احداث پیاده راه گویم با 2/ 1 کیلومتر و پیشرفت 50 درصدی و طراحی و اجرای 6 پارک محله ای که تا پایان سال به بهره برداری می رسد و اتمام فاز 6 پارک و مناسب سازی مسیرهای اتوبوسرانی در محدوده این مسیر از جمله اقدامات برای شهر انسان محور مدنظر قرار دارد.
شهردار منطقه 10 درباره رفع مشکلات شهرک انجیره که طی یک سال اخیر به محدوده این منطقه الحاق شده است،
میگوید: حدود یک سال از الحاق رسمی این منطقه به شهر شیراز و منطقه 10 میگذرد که طی این مدت ارائه خدمات باعث ارزش افزوده برای املاک منطقه شده است.
به گفته بهرامی نژاد، پروژه های در سطح محله از جمله پل شماره یک و دو بلوار 30 متری در ورودی شهرک انجیره برای دسترسی مناسب آن ایجاد شده است.
فقدان معابر خاکی در شهرک انجیره وی از نبود معبر خاکی در محله شهرک انجیره خبر میدهد.
و میگوید: هم اکنون تمام معابر آسفالت شده است هرچند که انتقال روان آ بها به داخل معابر باعث کاهش افت عمر آسفالت م یشود که در این زمینه نیازمند همراهی شهروندان هستیم.
پیشگیری و رفع مشکلات در زمان بارندگی با اقدامات مقتضی و استقرار نیروها برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از آبگرفتی از جمله راهکارهایی است که بهرامی نژاد به آن اشاره میکند و علت آ بگرفتی مقطعی در شهرک های تازه الحاق شده به محدوده این منطقه را ساخت وساز هایی میداند که بدون ضابطه شهری احداث شده است و منجر به آبگرفتی مقطعی می شود.
هر چند برای رفع این مشکل شهردار منطقه از اجرای پروژه لوله گذاری در منطقه گویم به طول 4 کیلومتر در 3 فاز و سایر محلات با پاکسازی مسیلها و جدولها خبر میدهد و می گوید در سایر محلات نیز منطقه خدماتی به 11 قسمت تقسیم و نیروها مستقر می شوند.
بهرامی نژاد در خصوص سرنوشت برخی مشاغل مزاحم اطراف این محور به ویژه سنگبریها یادآور می شود: اکثریت سنگبری های اطراف محور میرزای شیرازی فاقد مجوز و جزء مشاغل آلاینده هستند و تاکنون نیز چند بار شهرداری به آنها اخطار داده این در حالی است که بخش اعظمی از آنها مستأجر هستند. وی تصریح کرد: البته با مالکان این کاربری ها در حال مذاکره هستیم تا اینگونه مشاغل را تعطیل کنند.
چراکه در باقی مانده زمین هایشان با تغییر کاربری ارزش افزوده خوبی برایشان ایجاد می شود.

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
۱۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است