گزارش تصویری از برکگزاری جلسه بهمن ماه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه ده با موضوع بررسی موارد نا ایمن و خطر آفرین شهری


منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۷۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است