تماس با ما

نام و نام خانوادگی سمت مستقیم داخلی
دفتر شهردار
آقای لاچینی دفتر شهردار 36501616-36501717 101-301
خانم حیدری کمیسیون ماده 77 و 100 - 132
خانم ملکی پیگیری امور حوزه شهردار *** 302
امور اداری  / کامپیوتر  / بازرسی
آقای نریمانی برنامه ریزی و توسعه سرمایه 36501919 104
آقای عابدی کارشناس منابع انسانی *** 119
خانم حسین نژاد کارشناس برنامه ریزی و آمار *** 119
خانم خالقی برنامه ریزی و توسعه سرمایه *** 129
آقای شریفی راد حراست 36501212 123
آقای کشاورز دوست کارشناس بازرسی *** 111
خانم نجاری واحد کامپیوتر *** 127
آقای جهانشاهی واحد کامپیوتر *** 165
واحد مالی - اداری
آقای وفامند معاون مالی و اقتصادی 36502121 106
آقای اسفندیاری سرمایه گذاری *** 108
آقای خانی کارپرداز *** 118
آقای بیات شاهپرست (ممیزی ) *** 133
خانم صبوری ثبت قرارداد *** 118
خانم مرادی کارشناس مالی *** 115
خانم ذوالفقاری حقوق و دستمزد(مالی) *** 115
آقای عسکری صدور چک *** 107
آقای رستمی انبار دار *** 180
دبیرخانه و ماشین نویسی
خانم زرین حقیقی دبیرخانه *** 128
خانم شمس ماشین نویسی *** 109
واحد حقوقی و املاک
آقای صادقی مسئول حقوقی 36501020 160
اقای رسولی کیا کارشناس حقوقی *** 169
آقای یزدانی کارشناس حقوقی *** 168
خانم شیرازی مسئول املاک 6501030 163
خانم نظری کارشناس املاک 6501030 164
خانم نادری پور کارشناس املاک 6501030 164
آقای انصاری بایگان املاک *** 168
خانم منوچهری کارشناس ایمنی و بهداشت *** 168
واحد فنی و شهرسازی
آقای افراشی نیا معاون فنی و شهرسازی 36504646 200
آقای محمدی دفتر دار   125
خانم حسینی شهرساز *** 176
آقای رحیمی شهرساز *** 142
خانم اسکندری رئیس فنی *** 124
آقای ابراهیمی توسعه و معابر *** 138
آقای نامداری شهرساز *** 136
آقای محمد مراد زارعی کارشناس فنی *** 136
خانم زحمتکشان شهرساز *** 175
آقای محمد رضا زارع شهرساز *** 175
آقای مهدی عباسی شهرساز *** 175
واحد در آمد
آقای سلیمانی رئیس درآمد 36501313 162
آقای  خانی  دبیر کمیسیون ماده صد *** 161
خانم پاسیار- خانم سعادت  کارمند کمیسیون ماده صد *** 126
خانم صبوری دبیرکمیسیون معماری *** 172
آقای گلخندان کارشناس کمیسیون شهرسازی *** 174
آقای یحیی رضائی-خانم قناعت پیشه کارشناس کمیسیون شهرسازی *** 183
آقای رستگار آقای کیهانی درآمد ( تقسط چک و مغایرت- محاسب *** 159
آقای کاتبی -خانم رزمجوئی شهرسازی ( GIS )- درآمد- وصول مطالبات *** 145
آقای دارابی- آقای رئیسی نژاد کارشناس پسماند - اصناف *** 152
سیامک محمدی – بهروز بیات پور درآمد ( محاسب )- وصول مطالبات *** 149
آقای علی مراد مرادی- خانم محیط بایگانی درآمد *** 167-179
آقای حسن رحیمی اسکن درآمد *** 158
روابط عمومی – مردم یار
خانم فروزان مسئول  روابط عمومی 36501414 144
خانم شکری-آقای هژبری کارشناس روابط عمومی   143
واحد ساختمان اجرائی
آقای انصاری مسئول  تخلفات 36211650 ***
آقای ملکپور دفتر تخلفات 36211655 ***
آقای تدینی نژاد  معاون عمرانی 36223348 ***
آقای محمدی قره قانی معاون خدمات شهری 36223349 و 362233447 ***
آقای موسی زاده- خانم رضا زاده  واحد فضای سبز - زیباسازی 36223346 ***
آقای طیبی رئیس اداره  امور شهر 36500330 ***
متفرقه
آقای توجیهd موتوری *** 114
  نگهبانی *** 113
فاکس دفتر شهردار فاکس دفتر شهردار 36503131-36501818 ***
مرکز پیام مرکز پیام 36224606 ***
تلفن خانه تلفن خانه 36501010-36501515-36501100 ***


آدرس و کدپستی منطقه : گلدشت حافظ، خیابان هاتف، خیابان وفا، شهرداری منطقه ده - 7186916654
 

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
تعداد بازدیدها : ۸۳۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است