تماس با ما  

آدرس پستی: شیراز - شهرک گلدشت حافظ - خیابان هاتف - خیابان وفا
کدپستی: 7186916654

دفتر شهردار
آقای روستا مسئول حوزه شهردار   101
آقای صالحی دفتر شهردار 36501717-36501616 301-101
آقای قیصری رییس ناحیه یک *** 204
امور اداری / کامپیوتر / بازرسی
آقای ابوالقاسمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه 36501919 104
خانم ملک سعیدی کارشناس منابع انسانی *** 105
خانم حسین نژاد کارشناس برنامه ریزی و آمار *** 119
خانم منوچهری کارشناس ایمنی و بهداشت *** 119
آقای محمدی حراست 36501212 123
آقای میرزایی کارشناس بازرسی *** 116
آقای نیک اختر کارشناس رایانه *** 127
آقای جهانشاهی کارشناس رایانه *** 127
واحد مالی - اداری
آقای معصومی معاون مالی واقتصادی 36502121 106
*** سرمایه گذاری *** 133
آقای رستگار کارپرداز *** 118
خانم زارع کارشناس مالی *** 115
آقای بیات شاهپرست ممیزی *** 117
خانم رضایی کارشناس مالی *** 107
آقای صالحی دفتر معاون مالی *** 203
آقای زینلی کارشناس مالی *** 133
آقای عسکری صدور چک *** 165
آقای رستگار انباردار *** 180
دبیر خانه و ماشین نویسی
خانم شمس دبیرخانه *** 128
آقای پارسایی دبیرخانه *** 128
خانم منوچهری ماشین نویسی *** 109
واحد حقوقی و املاک
آقای ترکمانی نژاد مسئول حقوقی 36501020 169
آقای شهسواری کارشناس حقوقی *** 164
آقای هژبریان کارشناس حقوقی *** 169
آقای روشن ضمیر کارشناس حقوقی *** 169
آقای کشاورز مسئول املاک 36501030 168
آقای امامی کارشناس املاک *** 168
خانم نظری کارشناس املاک *** 164
*** *** *** ***
واحد فنی و شهرسازی
آقای افراشی نیا معاون فنی و شهرسازی 36504646 200
آقای محمدی دفتر دار *** 125
*** *** *** ***
خانم صبوری شهرساز *** 132
خانم اسکندری رئیس فنی *** 124
آقای هوشمند توسعه و معابر *** 111
آقای نامداری توسعه و معابر *** 138
آقای زارعی توسعه و معابر *** 138
خانم زحمتکشان - خانم پورحمزه شهرساز *** 175
آقای یگانه شهرساز *** 178
خانم جمشیدی - خانم سعادتمند شهرساز *** 177
آقای باقری شهرساز *** 175
آقای عباسی شهرساز *** 136
خانم سعادتمند شهرساز *** 135
آقای حفیظ شهرساز *** 172
واحد درآمد
آقای سلیمانی رئیس درآمد 36501313 162
آقای گرمسیری دبیر کمیسیون ماده صد *** 161
خانم پاسیار  کمیسیون ماده صد *** 126
آقای خلیفه  کمیسیون ماده صد *** 126
خانم دانش دبیر کمیسیون معماری *** 172
خانم هاشمی کارشناس کمیسیون معماری *** 174
خانم یزدانشناس کارشناس کمیسیون معماری *** 174
آقای رستگار درآمد (تقسط چک ومغایرت...) *** 159
آقای کیهانی درآمد (تقسط چک ومغایرت...) *** 159
آقای مهدی رضایی شهرسازی(GIS)درآمد - وصول مطالبات *** 145
*** *** *** ***
آقای دارابی کارشناس پسماند-اصناف *** 152
آقای رئیسی نژاد کارشناس پسماند-اصناف *** 152
آقای سیامک محمدی درآمد(محاسب)-وصول مطالبات *** 149
آقای بیات پور درآمد(محاسب)-وصول مطالبات *** 149
آقای علی مراد مرادی بایگانی درآمد *** 167
آقای حکمت اله مرادی بایگانی درآمد *** 179
*** *** *** ***
ارتباطات و فرهنگی - مردم یار
خانم فروزانی مسئول ارتباطات و فرهنگی 36501414 143
خانم شکری کارشناس ارتباطات *** 143
آقای شیروانی مردم یار *** 110
واحد ساختمان اجرایی
آقای رجایی مسئول تخلفات 36211650 ***
آقای درویشی دفتر تخلفات 36211655 ***
آقای حیاتی معاون عمرانی 36511411-36511410 ***
*** معاون خدمات شهری 36223349-36223348 ***
آقای مومنی واحد فضای سبز *** ***
آقای مهدیان رئیس اداره امورشهر *** ***
متفرقه
آقای زارع موتوری *** 114
*** نگهبانی *** 113
*** فاکس دفتر شهردار 36501818-36503131 ***
*** مرکز پیام 36224606 ***
*** تلفن خانه 36501515-36501010-36501100 ***

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
۱۱۱۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است