تماس با ما  

دفتر شهردار
آقای لاچینی دفتر شهردار 36501717-36501616 101-301
خانم حیدری کمیسیون ماده 77و100 *** 132
خانم خالقی پیگیری امور حوزه شهردار *** 302
امور اداری / کامپیوتر / بازرسی
آقای نریمانی برنامه ریزی و توسعه سرمایه 36501919 104
خانم هدایتی کارشناس منابع انسانی *** 119
خانم حسین نژاد کارشناس برنامه ریزی و آمار *** 119
خانم منوچهری کارشناس ایمنی و بهداشت *** 119
آقای بنی اسد حراست 36501212 123
آقای کشاورز دوست کارشناس بازرسی *** 116
آقای نیک اختر کارشناس رایانه *** 127
آقای جهانشاهی کارشناس رایانه *** 127
واحد مالی - اداری
خانم جابری معاون مالی واقتصادی 36502121 106
آقای اسفندیاری سرمایه گذاری *** 118
آقای خانی کارپرداز *** 115
خانم جویا کارشناس مالی *** 115
آقای بیات شاهپرست ممیزی *** 117
خانم صبوری کارشناس مالی *** 107
خانم جوانمردی کارشناس مالی *** 203
آقای زینلی کارشناس مالی *** 118
آقای عسکری صدور چک *** 165
آقای رستمی انباردار *** 180
دبیر خانه و ماشین نویسی
آقای عابدی دبیرخانه *** 128
آقای صاحی دبیرخانه *** 109
خانم شمس ماشین نویسی *** 109
واحد حقوقی و املاک
آقای صادقی مسئول حقوقی 36501020 169
خانم نجاتی کارشناس حقوقی *** 164
آقای هژبریان کارشناس حقوقی *** 169
آقای روشن ضمیر کارشناس حقوقی *** 169
آقای صفری مسئول املاک 36501030 168
آقای امامی کارشناس املاک *** 168
خانم نظری کارشناس املاک *** 164
خانم نادری پور کارشناس املاک *** 164
واحد فنی و شهرسازی
آقای افراشی نیا معاون فنی و شهرسازی 36504646 200
آقای محمدی دفتر دار *** 125
خانم سعادتمند شهرساز *** 142
خانم حسینی شهرساز *** 176
خانم اسکندری رئیس فنی *** 124
آقای هوشمند توسعه و معابر *** 138
آقای نامداری توسعه و معابر *** 138
آقای زارعی توسعه و معابر *** 138
خانم زحمتکشان شهرساز *** 175
خانم پورحمزه شهرساز *** 175
خانم جمشیدی شهرساز *** 177
آقای زارعی شهرساز *** 178
آقای عباسی شهرساز *** 136
خانم قناعت پیشه شهرساز *** 135
آقای حفیظ شهرساز *** 135
واحد درآمد
آقای سلیمانی رئیس درآمد 36501313 162
آقای خانی دبیر کمیسیون ماده صد *** 161
خانم پاسیار دبیر کمیسیون ماده صد *** 126
آقای زارع دبیر کمیسیون ماده صد *** 126
آقای رحیمی دبیر کمیسیون معماری *** 172
خانم هاشمی کارشناس کمیسیون معماری *** 174
آقای موجی کارشناس کمیسیون معماری *** 174
آقای رستگار درآمد (تقسط چک ومغایرت...) *** 159
آقای کیهانی درآمد (تقسط چک ومغایرت...) *** 159
آقای مهدی رضایی شهرسازی(GIS)درآمد - وصول مطالبات *** 145
آقای یگانه شهرسازی(GIS)درآمد - وصول مطالبات *** 145
آقای دارابی کارشناس پسماند-اصناف *** 152
آقای رئیسی نژاد کارشناس پسماند-اصناف *** 152
آقای سیامک محمدی درآمد(محاسب)-وصول مطالبات *** 149
آقای بیات پور درآمد(محاسب)-وصول مطالبات *** 149
آقای علی مراد مرادی بایگانی درآمد *** 167
آقای حکمت اله مرادی بایگانی درآمد *** 179
آقای مسعود رستگار بایگانی درآمد *** 179
ارتباطات و فرهنگی - مردم یار
خانم فروزانی مسئول ارتباطات و فرهنگی 36501414 144
خانم شکری کارشناس ارتباطات *** 143
آقای شرفی مردم یار *** 110
واحد ساختمان اجرایی
آقای جعفری مسئول تخلفات 36211650 ***
آقای درویشی دفتر تخلفات 36211655 ***
آقای تدینی نژاد معاون عمرانی 36223348 ***
آقای محمدی قره قانی معاون خدمات شهری 36223347-36223349 ***
آقای موسی زاده و خانم رضازاده واحد فضای سبز - زیباسازی 36223346 ***
آقای طیبی رئیس اداره امورشهر 36500330 ***
متفرقه
آقای توجیه موتوری *** 114
*** نگهبانی *** 113
*** فاکس دفتر شهردار 36501818-36503131 ***
*** مرکز پیام 36224606 ***
*** تلفن خانه 36501515-36501010-36501100 ***

منبع : شهرداری منطقه ده شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۷۸۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است