رویه های شهرداری شیراز

متن رویه ها
 

مالی و اداری


مدیریت منابع انسانی

خدمات پشتیبانی

تامین و کنترل اعتبار

ارزیابی تامین کنندگان  کالا و خدمات

انجام معاملات

دستورالعمل انعقاد قرارداد

تهیه اسناد مناقصه

کالیبراسیون تجهیزات

خدمات موتوری سبک

بهداشت نیرو های خدمات

بکارگیری خودرو های استیجاری

بررسی و صدور اسناد مالی

صدور و تحویل چک

اضافه کاری کارکنان

بایگانی سوابق کارکنان

نیاز آموزشی کارکنان

مرخصی کارکنان


 


 

 

فرهنگی ،حقوقی و املاک


فرآیند اطلاع رسانی و ارتباط با شهروندان

ارائه خدمات فرهنگی

دعاوی حقوقی

مدیریت  ارضی و املاک

شهرسازی و درآمد


صدور مجوزهای شهرسازی

فلوچارت شهرسازی

محاسبه عوارض و درآمد

دریافت و کنترل درآمد

اجرایی


مطالعات و طراحی پروژههای عمرانی

نظارت براجرای  پروژههای عمرانی

کنترل کیفیت پروژه های عمرانی

نگهداشت و توسعه فضای سبز

کنترل و رفع تخلفات

ساماندهی تبلیغات شهری

ساماندهی معابر شهری

مدیریت و ارائه خدمات شهری

نظارت بر حفاری های جزئی


منبع : منطقه ده
۱۹۰۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است