مسئولین شهرداری منطقه ده

نام و نام خانوادگی سمت مستقیم داخلی
آقای صالحی دفتر شهردار 36501616-36501717 101-301
آقای محمدی حراست 36501212 123
آقای میرزایی کارشناس بازرسی *** 116
آقای معصومی معاون مالی و اقتصادی 36502121 106
آقای افراشی نیا معاون فنی و شهرسازی 36504646 200
*** *** *** ***
آقای جوکار معاون خدمات شهری 36200153 ***
آقای حیاتی  معاون عمرانی 11410 36511411-365 ***
آقای ابوالقاسمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه 36501919 104
آقای ترکمانی نژاد مسئول حقوقی 36501020 160
آقای کشاورز شیرازی مسئول املاک 36501030 163
خانم اسکندری رئیس فنی *** 124
آقای سلیمانی رئیس درآمد 36501313 162
آقای گرمسیری  دبیر کمیسیون ماده صد *** 161
*** دبیرکمیسیون معماری *** 172
خانم فروزان مسئول  روابط عمومی 36501414 144
آقای مومنی  واحد فضای سبز - زیباسازی 36223349 ***
آقای مهدیان رئیس اداره  امور شهر 36223349 ***
آقای احمدرضا نیک اختر واحد کامپیوتر *** 127
آقای جهانشاهی واحد کامپیوتر *** 127
خانم شمس دبیرخانه *** 128
*** *** *** ***
آقای رجایی مسئول  تخلفات 36211650 ***
آقای حیدری مسئول تاسیسات 36223348 ***
 

منبع : منطقه ده
۳۱۳۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است