پرسش و پاسخ های متداول

پرسش و پاسخ های متداول
 

 

بر اساس شاخص های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقیاس بافتهای فرسوده بلوک شهری و شاخص­های آن به شرح زیر میباشد:

  • ریز دانگی: بلوکهایی که بیش از 50 درصد مساحت قطعات آن زیر 200 متر مربع باشد.
  • نفوذ ناپذیری: بلوکهایی که دسترسی بیش از 50 درصد از قطعات از طریق معابر با عرض کمتر از 6 متر تامین گردد.
  • ناپایداری: بلوکهایی که بیش از 50 درصد از قطعات آن ناپایدار (فاقد سازه) باشند.

شرایط لازم جهت دستیابی به بسته های تشویقی ملک های واقع دراین محدوده براساس مبانی نظری و با توجه به گستردگی موضوع، نوسازی باید توسط

خود ساکنین صورت گرفته و نقش مدیریت شهری صرفا نقش"تسهیل گری" تلقی شود. شناسایی عرصه های سه گانه اقدام و تاکید شرح خدمات بر پروژه

محرک نوسازی به عنوان زمینه ساز نوسازی مردمی از همین منظر ارزیابی می­گردد.

عرض گذر کوچه ای که مجوز ملک تجاری داده می شود بایدچند متر باشد؟

پاسخ:

دوازده متر

 

 

 

پاسخ:

سند مالکیت به نام متقاضی - پروانه وکالت یا دفتر رسمی - عدم تغییرات داخلی

 

 

پاسخ:

پروانه تاسیس مطب - اجاره نامچه یا سند مالکیت - عدم تغییر پلان داخلی

 

 

پاسخ:
حقوق مکتسبه یعنی اجاره نامه قبل از مرداد 1352 و جواز کسب و عوارض دارایی و کسب وپیشه

 

 

پاسخ:

عرض گذر کمتر از 12 متر و پارکینگ باید تامین شده باشد و پروانه آموزشگاه نیز باید موجود باشد.

 

 

پاسخ:

پروانه نشر - سند مالکیت - اجاره نامچه

 

 

 

پاسخ:

متراژ زمین باید بالای 250 متر و عرض گذر آن بالای 10 متر باشد.


منبع : منطقه ده
۱۶۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است